Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
TZ: Se zvenm DPH se rozplynul sen o levnjm teple. Situaci mohou zachrnit dotan programy.
Magazn o modernm bydlen, domech a zahrad

RSS kanl

TZ: Se zvenm DPH se rozplynul sen o levnjm teple. Situaci mohou zachrnit dotan programy.

19. nor 2013 - Rubrika: Tipy a triky
Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
- reaguj na lnek

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

V lednu letonho roku dolo k jednoprocentnmunaven sazeb DPH. Oekv se tak zdraen vpodstat veho potravin, slueb i energi, vetn tepla. Vdaje za teplo pitom podle nedvnho przkumu* Sdruen EPS R tvo nejastji okolo 10 % nklad na chod domcnosti. tvrtina ech za nj vyd dokonce pes ptinu msnho rozpotu. Prv zatek roku, kdy se teploty vprmru pohybuj pod bodem mrazu, je tak pro rodinn penenky nronm obdobm.

Reklama

Novoron zdraovn energi se stalo ji tradic. Ani letos jsme se mu nevyhnuli, do hry navc vstoupily nov, vy, sazby DPH. Teplo zstednho vytpn se tak podle aktulnch cenk zdra vnkterch krajch a o7%, komentuje zmny Ing. Pavel Zemene, Ph.D. pedseda Sdruen EPS R.

Za est let se teplo zdrailo o 50%

Ceny stednho tepla rostou ji nkolik let. Zatmco vroce 2006 jsme za jeden gigajoul (GJ) zaplatili okolo 400 korun, vroce 2013 to bylo ji 560 korun. Nov rok pak pinesl ceny i pes 600 korun. Byt 3+1 v nezateplenm panelovm dom prmrn spotebuje asi 44 GJ stednho tepla za rok. ty za takov vytpn se tak vyplhaj na stku pesahujc 26000 korun. Prv panelov domy pitom pedstavuj nejvt potencil spor. Drtiv vtin domcnost ukrajuj vdaje na vytpn 10 a vce procent zrodinnho rozpotu. Pro 23 % rodin je to ale i ptina zprostedk, kter maj na chod domcnosti. Vesk republice se ale stle nachz pes 200 milion nezateplench obvodovch stn, dopluje Ing. Pavel Zemene.

Graf rstu cen

Nejefektivnji nklady na teplo sn zateplen

traty za teplo ovlivuje nkolik faktor. Krom velikosti vytpn plochy, dodavatele a zdroje tepla je to tak konstrukn vybaven bytu i domu. Nejlpe lze nklady na topen snit kvalitnm a komplexnm zateplenm, protoe zateplen objekt vykazuje mnohem ni tepeln ztrty, ne objekt bez izolan ochrany. Zateplenm lze uetit tisce korun. Nejdra vytpn je elektinou, kter pi vyuit vrodinnm dom me ron vyjt i na 50 tisc korun. Zateplenm lze uspoit a 80 % nklad. I kdy se nachzme vhospodsky mn vldnch asech, je zdeekonomick,legislativn i ekologicknutnost sniovat energetickou nronost budov, kter tvo vznamnou st celkov spoteby energie v R dodv Ing. Pavel Zemene.

Mohlo by vs zajmat: Jak na levn plny a elektinu?

Nejvt nklady na teplo pociuj rodinn penenky vlednu anoru, kdy je nejni teplota vzduchu a mrzne. Za poslednch 10 let se pohybuje prmrn teplota okolo -2 C. Zejmna nor roku 2012 byl nepzniv a teploty klesly prmrn na -5 C. Ani prognzy eskho hydrometeorologickho stavu leton roku neslibuj spory konec nora by se ml nst ve znamen a -7 C.

Na zateplen od srpna pispje stt

Ministerstvo ivotnho prosted pipravilo nov projekt, kter m poskytnout prostedky na zateplen rodinnch dom. Vrmci dotanho programu Nov zelen sporm je pipraveno 1,4 miliardy korun na rekonstrukce zapoat po 1. lednu 2013. Investice na zateplen se vrt bhem pr let, pesto se jej ve me pro nkter investory jevit pli vysok. Dotan programy jsou tak zcela zsadnm nstrojem pro splnn poadavk na sniovn energetick nronosti budov a emis CO2. Nemluv o pnosu zateplovn na oiven stavebnho sektoru a jeho podlu na podpoe zamstnanosti, uzavr Ing. Pavel Zemene.

Se zateplenm maj ei nejastji spojen pnov polystyren

Zateplen pin nejen finann spory, m i technick vhody. Odstran se dky nmu jedna znejastjch pin vzniku a bujen plsn, kterm je kondenzace vodn pry na vnitnm povrchu obvodovch konstrukc. Zlepuje tak tepelnou pohodu v bytech a sniuje vkyvy teplot vrznch stech mstnosti. Tm se zvyuje celkov kvalita bydlen. Vneposledn ad se sn poruchovost otopnho systmu, kter je mn zatovn. Podle statistik je nejastji vyuvanm izolanm materilem pnov polystyren, kterho se vroce 2011 vR spotebovalo zatm rekordnch 62 tisc tun.

O przkumu

Przkum na tma Zateplen a ceny energie probhal na Sousede.cz ve spoluprci se Sdruenm EPS R a to ve dnech 9. a 20. z 2012. Zastnilo se ho celkem 306 respondent z ad uivatel portlu.

Tiskov zprva Native PR, s. r. o.


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Autor: Redakce

[Nahoru ↑]

Reklama


Hodnocen

Zatm nikdo nehodnotil

Vloit koment

Jmno:
E-mail:

Komente

Na tento pspvek zatm nikdo nereagoval! Bute prvn!


tte tak...


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Infra topen: Posezen na zahrad v teple i bhem chladnch veer


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
Infra topen: Posezen na zahrad v teple i bhem chladnch veer

Pi posezen na zahrdce i na terase je v chladnjm obdob nutn se tepleji oblci, co me bt znan nepohodln. Ve veernch hodinch, kdy sice panuje stle hezk poas, me bt na triko peci jen ji chladno. Problm se vak d vyeit velmi jednodue, a to tm, e si podme modern inf…


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

TZ: Spojen ohn s vodou: Efektivn topn zazen


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
TZ: Spojen ohn s vodou: Efektivn topn zazen

Krb nemus znamenat jen atraktivn pohled do plamen a jednu i dv vyht mstnosti. Topn zazen Schiedel Kingfire Aqua S obsahuje integrovanou krbovou vloku s vmnkem a ppravu pipojen na teplovodn topen. Dky tomu um poskytnout vc neWarning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Nzkoenergetick devostavby


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
Nzkoenergetick devostavby

Plnujete s Va partnerkou zaloit rodinu a rdi byste tak uinili ji ve vlastnm dom? Monost, jak me vypadat Vs rodinn dm sn je hned nkolik. Mete si nechat postavit klasick zdn dm, nebo si koupit ji postaven dm. Chcete-li si spl


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Palubky: Kde je vhodn jejich pouit?


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
Palubky: Kde je vhodn jejich pouit?

Mezi nejpouvanj typy podlah z deva pat v souasn dob palubky, jejich obliba v esk republice neustle stoup. Nejene se daj vyut jako podlahov krytina, pouvaj se m dl astji i jako obklady, a to jak vnitn, tak venkovn. A pro prv palubky? Jak je jejich vyuit a jak js…Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Dotace Zelen sporm: Jak jsou nov podmnky?


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
Dotace Zelen sporm: Jak jsou nov podmnky?

Byl v et za vytpn letos vy ne obvykle? Je sice pravda, e leton zima byla tuh a dlouh, ale ve na ni svst nelze. Mon je na ase zapemlet nad vmnou oken nebo zateplenm fasdy domu. Jaro a lto jsou vhodnou dobou pro realizaci tchto stavebnch prav, na kter lze navc zskat …


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Zahradn domky: Praktick stavby, kter zakoupte online


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
Zahradn domky: Praktick stavby, kter zakoupte online

Kam s tm vm zahradnm ninm, jak je koleko, hrb nebo motyka? Nen hezk, kdy se vm jen tak povaluj nkdy v kout zahrady. Schovat je mete do zahradnho domku na nad. A sebe ped detm zase do zahradn chatky.
Co u ns hledte?


Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318

Warning: html_entity_decode(): charset `��� ' not supported, assuming utf-8 in /data/www/18726/maxibydleni_cz/www/conf/functions_general.php on line 318
bazalka pstovn brusinky pestovani cukrov na vnoce recepty jak namchat barvy jak namchat hndou barvu jak namchat hndou jak poloit plovouc podlahu jak postavit pergolu jak vyistit ehliku jak vyrobit adventn vnec levn plyn marvel mobiln domy mobiln domy k trvalemu bydleni mobiln domy levn mobiln domy modern adventn vnce moderni bydleni moderni domy modern zclony do obvku 2013 modern zclony do obvaku modern zclony pstovn bazalky pstovn brusinek pstovn bylinek doma pstovn bylinek pstovn paprik ve sklenku potahy na sedac soupravy roubovn okurek rozmarn pstovn rozmarn rychl vnon cukrov schma zapojen domc vodrny srovnn hypotk stavba pergoly svpomoc stavba pergoly vlhk zdivo triky a tipy zclony do kuchyn zclony do obvku zapojeni domaci vodarnyHints