Magazín o moderním bydlení, domech a zahradě

RSS kanál

TEST úsporného osvětlení aneb na wattech nezáleží

24. duben 2012 - Rubrika: Domácnost - reaguj na článek

Starého psa novým kouskům nenaučíš. Tak by se dal shrnout bytostný odpor mnohých k úsporným zdrojům světla. Pomineme-li politické souvislosti, přináší vyřazení klasických žárovek problémy a mnoho lidí stále nemá jasno v tom, jak vlastně poznat náhradu za klasickou „šedesátku“ nebo „stovku“, jaké světlo zvolit do obýváku, kuchyně nebo chodby a jak je to vlastně s cenami LED žárovek a zářivek a úsporami. V neposlední řadě se z různých zdrojů můžeme dočíst, že se žádná úspora, natož šetření životního prostředí nekoná.

Reklama

V aktuálním testu vám prozradíme, proč jsou lumeny lepší než watty, a pomocí objektivních metod se podíváme i na ekologické dopady jednotlivých úsporných zdrojů světla. Úsporné zdroje světla opravdu mohou ušetřit nejen vaši peněženku, ale i přírodu. Jak to ovšem bývá, nic není černobílé.

Sedmdesát nebo tři sta?

Můžete-li si vybrat, budete raději platit tři sta korun nebo sedmdesát korun? První uvedený údaj je přibližná cena elektrické energie, kterou spotřebuje šedesátiwattová klasická žárovka za jeden rok bez započítaných zanedbatelných pořizovacích nákladů. Druhý pak reprezentuje, včetně rozpočítaných nákladů na pořízení, její náhradu v podobě úsporné zářivky s příkonem 11 W (Sylvania Mini-Lynx), jenž vydrží svítit osm let a stojí 120 korun. Jak je z výpočtu zřejmé, ti, kdo si myslí, že úsporky jsou drahé, se mýlí a nechávají si z kapsy vysávat peníze. A to i za předpokladu, že úsporka nevydrží naplno svítit tak dlouho, jak výrobce slibuje. Jak ukazují dlouhodobé výsledky testů, reálná životnost úsporných zdrojů světla je mnohem nižší, než kolik uvádí výrobci.

Wattem si neposvítíš

Watty, tedy označení příkonu klasické žárovky, přestaly být dobrým a vhodným vodítkem při výběru zdrojů světla. Lze říci, že jsme přes sto let používali nesprávnou jednotku. Zatímco u klasických žárovek, které se vyráběly v několika málo příkonových variantách (20, 40, 60, 75 W atd.), bylo zvykem dané, jak intenzivní světlo vydávají, u úsporných zdrojů světla je vše jinak. Watty sice řeknou, jak málo (nebo jak hodně) elektrické energie zdroj světla spotřebuje, nikoliv už kolik světla to představuje. To záleží na konkrétní technologii (halogen, fluorescenční, LED) i na konkrétním modelu.

Zkrátka a jednoduše, při pohledu na regál plný úsporek v obchodě si podle wattů nevyberete, zejména pokud si je neumíte alespoň přibližně převést na lumeny (lm). Ani to však nestačí, protože ani podle toho příliš nepoznáte, zda je vámi vybraná žárovka či zářivka kvalitní.

Lumen je jednotka udávající intenzitu světla. Popisuje tedy skutečně to, co od zdroje světla čekáte – jak hodně svítí. Šedesátiwattové žárovce odpovídá výkon 500 až 800 lumenů. Protože běžně prodávané zdroje světla mají různou svítivost, nelze jednoznačně říci, jaký příkon odpovídá jaké svítivosti; z tohoto důvodu jsme naši tabulku rozdělili na dvě části. V první naleznete zdroje nahrazující žárovky o příkonu 70 až 90 W (tzn. 800 až 1200 lm), druhá část představuje zdroje světla odpovídající zmíněným šedesátkám.

Uvádění údajů o svítivosti na obalu je povinné a spolu s barvou světla je klíčovým údajem, kterého byste si při nákupu měli všímat.

(Ne)věrné barvy

Barva světla a věrnost podání barev jsou záležitostmi, s nimiž se potýká nejeden nakupující. Stejně jako svítivost, mají výrobci povinnost uvádět na svých výrobcích barvu světla v kelvinech (K). Platí přitom jednoduchá poučka: čím nižší teplota barvy, tím teplejší světlo s nádechem červené a čím vyšší, tím studenější světlo s nádechem modré. Klasické žárovce odpovídá barevná teplota 2700 K, někdy také typově označovaná jako 827 nebo teplá bílá (warm white), blízko světlu žárovky je i typ 825 s teplotou 2500 K.

Podání barev je jedním z nedostatků kompaktních zářivek. Vyjadřuje se indexem podání barev. Čím vyšší index, tím lépe budou předměty osvětlené daným světlem (s danou barevnou teplotou) vidět s jejich přirozenou barvou. Pro běžné osvětlování stačí index podání barev alespoň 80 %; to bez problémů splňuje většina testovaných kompaktních zářivek (hodnocení uspokojivě). Pro účely, kde je věrnost barev důležitá, z běžných domácích činností je to nejčastěji vaření, byste ale měli sáhnout po zdroji s vyšším indexem podání barev, jako jsou halogenové žárovky. LED zdroje světla jsou co do věrnosti podání barev na podobné úrovni jako kompaktní zářivky.

Bojíte se úsporek?

Čas od času se vynoří zvěsti o tom, že kompaktní zářivky a jiné úsporné zdroje světla mohou mít negativní zdravotní dopady. Jednou z nejčastějších obav je obsah rtuti v kompaktních zářivkách a rizicích spojených s jejich rozbitím. Jak to je s jejím obsahem se dozvíte v textu věnujícím se dopadům úsporných zdrojů světla na životní prostředí. V našem testu jsme zkoušeli i to, zda se ze zářivek neuvolňuje při svícení rtuť. Měření žádné výpary rtuti unikající ze světel neprokázala. Všechny zdroje také při provozu vyhovují platným normám, co se úniku těkavých organických látek a jiných rizikových sloučenin týče, při svícení se z nich neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky (což je jeden z hoaxů, jenž se pravidelně objevuje nejen v e-mailových schránkách, ale i v některých seriózních médiích).

Stejně dopadla měření elektromagnetického pole. Nic, co by mělo vést k obavám. V neposlední řadě jsme se zaměřili na UV záření. Kompaktní zářivky skutečně minimální množství ultrafialového záření vyzařují. To může potenciálně zvýšit riziko podráždění pokožky u osob citlivých na světlo, ovšem pouze pokud by trávily velmi dlouhou dobu v bezprostřední vzdálenosti několika centimetrů od rozsvícené zářivky. Riziko přitom není větší než při použití klasické žárovky. Pokud máte i přesto obavy, doporučujeme nákup úsporné zářivky ve tvaru koule. Ty mají dvě vrstvy skla oddělující okolí od zářivky.

Mýty o úsporkách

Je výhodnější nechat úsporné zářivky stále svítit než je rozsvěcet a zhasínat. Při rozsvícení spotřebují více elektrické energie…

Měřili jsme spotřebu elektrické energie při zapínání a vypínání a porovnali ji se spotřebou stále zapnuté úsporky. Výsledek? Žádná vyšší spotřeba při častém „blikání“. Myslete ovšem na to, že některé kompaktní zářivky nejsou vhodné pro časté zapínání a vypínání a že náběh na plnou svítivost trvá řádově desítky vteřin.

Úsporky nejsou ve skutečnosti úspornější s ohledem na energii spotřebovanou při jejich výrobě a transportu…

Množství energie spotřebované při náročnější výrobě úsporných zdrojů světla klasické žárovky více než překonají spotřebou elektřiny při svícení. Mnohé energetické náklady, jako transport, navíc mají stejné jako úsporné zdroje.

Úsporky jsou drahé…

Klasická žárovka funguje jako špatný úvěr. Na začátku neplatíte nic a pak dlouho moc. Dohromady zaplatíte mnohem více. Našetřit si na koupi úsporné žárovky a pak si užívat nižších účtů za elektřinu zatím zjevně pro spoustu lidí není tak atraktivní.

Úsporky a ekologie

Podívali jsme se na úsporné zdroje světla z hlediska ekologických dopadů nejen v oblasti úspor energie, ale i co do jejich složení a celkové zátěže, kterou přináší pro životní prostředí. Výsledky jsou v mnohých ohledech překvapivé.

Účinnost je základ

Energetická účinnost je prvním faktorem, který se na celkovém ekologickém dopadu projevuje. Jednoduše řečeno, jde o to, kolik lumenů světla dokáže vyrobit žárovka či zářivka z jednoho wattu spotřebované energie. Oproti klasickým žárovkám, kde byla závislost spotřeby na produkovaném světle mnohem přímočařejší, u úsporných zdrojů je to jinak. Nalezneme mezi nimi jak více, tak méně účinné výrobky. Pro názornou ilustraci – žárovka vyrobí z jednoho wattu 10–11 lumenů světla, halogenové žárovky 13 lumenů a úsporky 39–70 lumenů. O vyšší efektivitě není pochyb, ovšem některé modely mohou při stejné spotřebě vyprodukovat dvakrát tolik světla než jiné.

Zajímavé je srovnání LED žárovek a kompaktních zářivek. Porovnáním údajů o účinnosti se ukázalo, že LED žárovky nemusí být účinnější než kompaktní zářivky, což je často vyzdvihováno jako jejich přednost. Testované modely z jednoho wattu vyrobili 35 až 65 lumenů, tedy stejně jako úsporné zářivky. V tomto ohledu lze říci, že hlavní výhoda LED technologie spočívá v okamžitém náběhu na plnou svítivost a ve vyšší trvanlivosti, nikoliv ve vyšší účinnosti.

TIP: Výsledky testu, který uspořádal dTest si můžete prohlédnout zde.

Dlouhověkost je ekologická

Čím déle zdroj světla vydrží, tím je ekologičtější, protože se ekologická zátěž vzniklá jeho výrobou rozloží do delšího časového horizontu; jednoduše řečeno – místo několika výrobků stačí vyrobit jeden.

Kritéria životnosti jsou daná technologií jednotlivých úsporných zdrojů. U halogenových žárovek nedochází v průběhu života ke změnám nebo úbytku světla, proto je zde hlavní kritérium celkový počet hodin, které vydrží svítit. U kompaktních zářivek a LED žárovek je to naopak úbytek svítivosti v čase a odolnost vůči častému spínání. Podle dosavadních výsledků mají v ukazateli životnost navrch LED žárovky.

Z čeho to je

V další fázi jsme se pustili do rozebírání testovaných světel. Z každého jsme roztřídili kovy, plasty, sklo, elektrické obvody, abychom zjistili, z čeho se vlastně LED žárovky a úsporné zářivky skládají, a mohli posoudit ekologický dopad použitých materiálů.

Zatímco u kompaktních zářivek představuje hlavní materiál sklo (38 % hmotnosti), následované elektrickými obvody (27 %) a plastem (21 %), u LED žárovek je hlavním materiálem kov (53 %), použitý především na chlazení, následují obvody (20 %) a plasty (13 %). Hodnocení poměru množství materiálu na jeden lumen světla a náročnosti jeho recyklace vyznívá v neprospěch LED zdrojů světla, které při stejné svítivosti potřebují mnohem více materiálu; navíc zčásti velmi obtížně recyklovatelného, zejména elektrických obvodů.

Zdroje světla a chemie

Nejprve jsme zkoumali, zda při provozu úsporek dochází k úniku nežádoucích chemických látek – především výparů rtuti či těkavých organických látek (zpomalovače hoření apod.). Zde jsme žádný problém nenalezli a z hlediska provozu byly všechny testované zdroje zcela bezpečné.

Ani obsahu rtuti není třeba se bát. Drtivá většina světel obsahovala méně než 1 mg rtuti, což je pětkrát méně, než činí legislativní limit. Pro srovnání: rtuťové lékařské teploměry obsahovaly okolo 500 mg rtuti. Riziko hrozící z rozbité úsporky je tedy ve srovnání s teploměrem zcela minimální. Dobrou zprávou také je, že množství rtuti nesouvisí se světelným výkonem a nejlepší výrobky mohou svítit stejně dobře i s jejím minimálním množstvím. Celkem překvapivě lze rtuť nalézt i v LED žárovkách, a to jako součást jejich složitých elektronických obvodů. Její množství bylo přibližně stejné jako u zářivek, tedy méně než 1 mg.

Závěrem lze říci, že aktuálně prodávané kompaktní zářivky a LED žárovky jsou na tom z hlediska obsahu problematických kovů (rtuť, olovo, vzácné kovy apod.) přibližně stejně a ani jednu technologii nelze prohlásit za ekologičtější.

Text je publikován s laskavým svolením dTest. Více informací o úsporném osvětlení a výsledky dalších testů najdete na www.dtest.cz/osvetleni

Autor: Jana Poncarová

[Nahoru ↑]

Reklama


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Čtěte také...

Vánoční osvětlení domů i na zahradu

Vánoční osvětlení domů i na zahradu

K Vánocům zcela neodmyslitelně patří kouzelná atmosféra. Ideální je, když si můžeme vychutnávat bílé Vánoce na sněhu. Velký dojem však dokáže vytvořit také vánoční osvětlení. To lze použít nejen na vánoční stromeček, ale prakticky do celého interiéru (na záclony, okna, zdi atd.), výjimkou pak nejsou…

Bezdrátový vypínač pro ovládání osvětlení v domácnosti

Bezdrátový vypínač pro ovládání osvětlení v domácnosti

Pevně instalované vypínače světla v místnosti mohou být problémem v případě, kdy se například rozhodneme pro změnu rozestavení nábytku. Rázem se totiž může stát, že vypínač, kterým ovládáme lustr či lampu v místnosti, bude znepřístupněn, ocitne se třeba za novou skříní. V případě, že takovéto komp…


Osvětlení verandy a zahrady: jak vybrat světla pro venkovní prostor u domu

Osvětlení verandy a zahrady: jak vybrat světla pro venkovní prostor u domu

Prostor zahrady využíváme zejména během dne, kdy venku svítí sluníčko a je k dispozici dostatek denního světla. Mnoho z nás však chce zejména během letních měsíců trávit na zahradě či na verandě svého domu i večery, kdy už venku panuje tma. V tomto případě je nutné použít umělé osvětlení. Jak vybrat…

Ventilátory a větráky aneb jak se v létě ochladit

Ventilátory a větráky aneb jak se v létě ochladit

Léto je v plném proudu a teploty překročily hranici snesitelnosti. Obyčejné vyvětrání oknem byt neochladí, protože venku je stejné vedro jako uvnitř, a tak nezbývá nic jiného, než se poohlédnout po nějakých pomocnících, kteří nám parné dny pomohou zvládnout.


Nové možnosti ovládání osvětlení Philips Hue

Nové možnosti ovládání osvětlení Philips Hue

Moderní systém ovládání osvětlení Philips Hue přináší neustále další a další možnosti, jak si zpříjemnit každý den tím nejlepším způsobem podle toho, jakou atmosféru zrovna potřebujete vytvořit.

Malování bytu aneb změna je život - 1. část

Malování bytu aneb změna je život - 1. část

Máte poslední dobou pocit, že je váš byt poněkud zašedlý a staromódní a potřeboval by oživit? Neustále ho modernizujete, ale cítíte, že ani to nepomáhá? Zkuste konečně experimentovat a dejte vašemu domovu nový nátěr. Prozradím vám jak na to.